top of page
gradient3.png
PORUCHY
​SÚSTREDENIA

Možno ste si neuvedomili, že niektoré ťažkosti, s ktorými ste celý život zápasili, súvisia s príznakmi ADHD. Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) má tri základné skupiny príznakov: nepozornosť, hyperaktivitu, impulzívnosť. ADHD nie je spôsobená nedostatkom disciplíny, nadmerným sledovaním televízie alebo zlou stravou. Ide o neurobiologickú poruchu, čo znamená, že jej príčiny sú biologické. V skutočnosti ju vyvoláva nerovnováha určitých chemických látok v mozgu. Niektorí ľudia považujú ADHD za detskú poruchu, z ktorej človek rokmi vyrastie. Lenže u 60 % ľudí, u ktorých sa v detstve prejavila ADHD, pretrvávajú symptómy aj v dospelosti. 

ADHD je častá porucha a odhaduje sa, že postihuje približne 3–4 % dospelých, mužov i žien. V súčasnosti len malý počet postihnutých osôb vyhľadáva a prijíma vhodnú pomoc. 

Diagnóza sa stanovuje na základe klinického vyšetrenia a konzultácie. Pre stanovenie diagnózy je preto dôležité, aby mali ľudia prístup k zdravotníckym pracovníkom s odbornými znalosťami. Výťažok z The 16Hz Project sme sa preto rozhodli venovať Lige za duševné zdravie.

bottom of page