Slovenskí hudobní producenti

vytvorili špeciálnu skladbu s binaurálnymi beatmi.

Binaurálne beaty pomáhajú zlepšovať koncentráciu.
Tú potrebujete, keď sa chcete
učiť cudzí jazyk alebo sa lepšie sústrediť na náročné texty.
Ak si vypočujete túto skladbu cez slúchadlá, môže sa zlepšiť vaša koncentrácia. A navyše, jej zakúpením prispejete na pomoc ľuďom s poruchami sústredenia.

bg4.png
bg4.png
 

Neurónový “entrainment” je schopnosť mozgu synchronizovať frekvencie oscilácií mozgových vĺn s frekvenciou určitých vonkajších stimulov. Vyvolávajúce stimuly môžu byť buď vizuálne, hmatové alebo sluchové. Zvukové stimuly v našej štúdii používajú binaurálne beaty, percepčný jav vyvolaný dvomi tónmi odlišnej frekvencie počúvanými každým uchom zvlášť. Výsledný tón spôsobený rozdielom frekvencií ovplyvňuje frekvenciu mozgových vĺn a vytvára neurónový “entrainment”.

Oslovili sme niekoľkých slovenských hudobných producentov, ktorí vytvorili špeciálnu skladbu s binaurálnymi beatmi. Binaurálne beaty pomáhajú zlepšovať koncentráciu.

 

Vizuál pre The 16 Hz Project vytvoril uznávaný výtvarník Ašot Haas. Vo svojej tvorbe prepája zvuk s obrazom, pracuje

s lasermi a vytvára objekty modelované zvukom.

VEDA
ZVUK.png
SCIENCE
bg4.png

Možno ste si neuvedomili, že niektoré ťažkosti, s ktorými ste celý život zápasili, súvisia s príznakmi ADHD. Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) má tri základné skupiny príznakov: nepozornosť, hyperaktivitu, impulzívnosť. ADHD nie je spôsobené nedostatkom disciplíny, nadmerným sledovaním televízie alebo zlou stravou. Ide o neurobiologickú poruchu, čo znamená, že jej príčiny sú biologické. V skutočnosti ju vyvoláva nerovnováha určitých chemických látok v mozgu. 

PORUCHY
​SÚSTREDENIA
CD.png

Digitálna verzia albumu dostupná tu:

Ďakujeme